Medische fitness en btw in de fysiobranche

 In Blogs, Kennisartikel

Als houder van een fysiotherapiepraktijk krijg je automatisch te maken met verschillende perikelen binnen de btw. Zo zijn de medische diensten die je uitvoert als fysiotherapeut vrijgesteld van btw. Daarvoor heb je geen recht op aftrek van btw die aan jou in rekening is gebracht. Mocht je andere diensten erbij verrichten, bijvoorbeeld fitness, dan krijg je ook recht op aftrek van btw die aan jou in rekening is gebracht. In dit blog behandelen wij het onderscheid tussen de belaste en vrijgestelde medische fitness alsmede de pro rata.

Medische fitness

Het runnen van een fitnesscentrum wordt voor de btw ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ genoemd. Deze dienst is belast met het verlaagde tarief (thans 9%). Alle btw die bij jou in rekening is gebracht omtrent deze dienst mag je als voorbelasting in je btw-aangifte aftrekken.
Medische fitness kan in de btw twee kanten op. Deze dienst kan zowel vrijgesteld als belast zijn voor de btw.

Vrijgestelde medische fitness
Om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling dient de medische handeling een therapeutisch doel te dienen. De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit aangegeven dat hiervan sprake is indien de dienst wordt verricht om de gezondheid van de patiënt te beschermen, waarbij behoud en herstel zijn inbegrepen. Daarbij moet sprake zijn van individuele gezondheidszorg met direct contact tussen jou en de patiënt. Het contact mag persoonlijk in de spreekkamer, telefonisch of via elektronische weg plaatsvinden.

Belaste medische fitness
Indien je patiënten komen sporten met een doel, anders dan in het kader van een medische behandeling, dan kun je geen aanspraak maken op de btw-vrijstelling. De geleverde dienst valt onder het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Tijdens het sporten kunnen je patiënten bij je komen met vragen over bepaalde oefeningen of apparaten. Je bent dan je patiënten aan het begeleiden tijdens het sporten. De begeleiding valt onder dezelfde categorie als het fitnesscentrum en is tevens belast tegen het verlaagde tarief van 9%.

Voorbeeld

Je opent je fitnesscentrum in de ochtend. In de ochtend heb je een aantal afspraken staan voor begeleiding bij revalidatie. Hiervoor gebruik je een aantal apparaten in het fitnesscentrum. De rest van de dag loop je rond in het fitnesscentrum en ben je beschikbaar voor vragen van de sporters.

De afspraken die je in de ochtend hebt vallen onder de individuele gezondheidszorg. De behandeling en begeleiding van deze patiënten vallen onder de btw-vrijstelling.
De tijd dat je beschikbaar bent voor vragen van sporters valt onder het begeleiden van sporters als onderdeel van het fitnesscentrum. Hier is de vrijstelling niet van toepassing en deze prestatie valt dan ook onder het verlaagde tarief.

Let op:
Het onderscheid tussen fysiotherapie, fysiotherapie waarbij fitness wordt gebruikt, medische fitness en fitness is niet altijd eenvoudig. Een verkeerde kwalificatie kan zeer grote gevolgen hebben. Als ten onrechte wel btw in rekening wordt gebracht of juist niet vanwege de vrijstelling, kan de Belastingdienst 5 hele kalenderjaren naheffen (in 2022 dus tot en met 2017), vermeerderd met rente en boete.

Pro rata
Als ‘leverancier’ van zowel belaste prestaties als vrijgestelde prestaties, krijg je te maken met de aftrekbeperkingen binnen de btw. Een deel van de aan jou in rekening gebrachte btw kun je dan niet als voorbelasting in aftrek brengen. Er vallen twee kostensoorten te onderscheiden, namelijk:
1. Specifieke kosten die betrekking hebben op de belaste prestaties of vrijgestelde prestaties;
2. Algemene kosten die betrekking hebben op beiden.

Specifieke kosten
De specifieke kosten bestaan uit de kosten die je volledig kunt toerekenen aan ofwel je belaste prestaties ofwel je vrijgestelde prestaties. De btw die drukt op de kosten voor je belaste prestaties zijn volledig aftrekbaar. De btw op de kosten die volledig toe te rekenen zijn aan je vrijgestelde prestaties zijn volledig niet-aftrekbaar.

Algemene kosten
De btw die drukt op je algemene kosten mag je deels in aftrek brengen. De aftrekbeperking wordt doorgaans berekend op basis van de pro rata. Als beleid geeft de staatssecretaris van financiën aan dat de pro rata op twee manieren berekend mag worden:
1. Op basis van de omzet;
2. Op basis van het werkelijk gebruik.

Omzet
Dit is de meest eenvoudige manier om de aftrekbeperking te berekenen. Je neemt de omzet verkregen uit belastbare prestaties en deelt deze op de totaal verkregen omzet. Het percentage dat hieruit voortkomt, is het aftrekbare deel van de voorbelasting.

Werkelijk gebruik
Voor de pro rata dient afgeweken te worden van de berekening op basis van de omzet, indien aannemelijk is dat de btw-aftrek die je zou hebben op basis van het werkelijk gebruik niet overeenkomt met de btw-aftrek die je zou hebben op basis van de omzet. In fysio/fitness-situaties kan het werkelijke gebruik bijvoorbeeld bepaald worden door het aantal uren dat besteed is aan de individuele behandelingen die onder de btw-vrijstelling vallen af te zetten tegen het aantal uren fitness. Het niet-aftrekbaar deel van de voorbelasting wordt dan bepaald door de uren van de vrijgestelde behandelingen te delen door het totaal aantal bestede uren (fysio + fitness).

Mogelijkheden
Het voorgaande biedt mogelijkheden tot aanzienlijke optimalisatie; van financieringsvoordeel tot (zeer) substantiële btw besparing. Dit is echter sterk situatie afhankelijk en leent zich daarom niet in algemene bewoordingen in deze blog. Hier komen we in een volgende blog op terug; dus hou ze in de gaten!

Conclusie

Als praktijkhouder kun je te maken krijgen met aftrekbeperkingen op je voorbelasting. In dit blog hebben wij het onderdeel medische fitness behandeld en het effect van de btw-vrijstelling op je aftrekrecht. Het verschil is klein maar de gevolgen bij een onjuiste toepassing zijn groot. Daarom is het dus van belang om te checken (en te onderbouwen) of de juiste BTW tarieven worden gehanteerd. Wij kijken graag met je mee en helpen je ook graag bij het beoordelen of het optimaliseren van jouw btw-positie.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts