Renseigneringsverplichting is aandachtspunt voor veel fysiopraktijken

 In Blogs, Kennisartikel

De renseigneringsverplichting is aandachtspunt voor veel fysiopraktijken: opgeven van in 2023 uitbetaalde bedragen aan derden voor 31 januari 2024!

Let op: heb je in 2023 een zzp’er ingeleend die jou een factuur zonder BTW heeft gestuurd? Dan moet je voldoen aan deze verplichting.

Wanneer je een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) inleent, ben je niet inhoudingsplichtig. Daarom hoef je geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Sinds januari 2022 bestaat er wel een wettelijke informatie-aanleveringsverplichting (renseigneringsverplichting) voor jou als inlener. Je moet sommige betalingen aangeven bij de Belastingdienst. De in 2023 betaalde bedragen moeten in dat geval vóór 1 februari 2024 aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

De renseigneringsverplichting: wat is het?

Als vervanging van het IB-47 formulier geldt sinds 2022 de renseigneringsverplichting. Hierbij moeten bedragen die aan de zzp’er zijn betaald, aangeleverd worden bij de Belastingdienst. Dit geldt wanneer de zzp’er zelf geen facturen stuurt of facturen stuurt zonder vermelding van btw.

Naast de betaling, moeten de gegevens over de uitbetaalde bedragen aan de zzp’er ook aangeleverd worden.

De volgende gegevens moet je als inlener registreren en aanleveren:

  • Het uitbetaalde bedrag.
  • De datum van uitbetaling.
  • BSN, naam, adres en geboortedatum van de persoon aan wie wordt uitbetaald.

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

De renseigneringsverplichting geldt niet bij de volgende gevallen:

  • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als werknemer, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting. Of als inwoner van een ander land die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland verschuldigd zijn.
  • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting.
  • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.

In het geval dat een fysiopraktijk een zzp’er inleent is de kans groot dat de betreffende zzp’er geen btw in rekening brengt. Op zijn of haar factuur zal geen btw opgenomen zijn. De betalingen aan deze zzp’er vallen onder deze renseigneringsverplichting en je bent daarom verplicht om deze bedragen aan de Belastingdienst door te geven.

Let op! Indien je bijvoorbeeld een zzp’er inzake fitness-activiteiten inleent, geldt de renseigneringsverplichting niet. Dit betreft immers een btw belaste prestatie en de zzp’er zal je een factuur met btw sturen.

Uitbetalingen in 2023

Indien de uitbetaling in 2023 is gedaan, moet je uiterlijk vóór 1 februari 2024 de gegevens aanleveren. De gegevens kunnen via het online gegevensportaal van de Belastingdienst worden aangeleverd. Wanneer dit de eerste keer is dat je via het gegevensportaal (Digipoort) aanlevert, moet je je aanmelden voor een gebruikersnaam en wachtwoord.

Uitbetalingen in 2024

Bij betalingen in 2024 of later moet er vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin de bedragen zijn uitbetaald de gegevens aangeleverd worden. Als uitbetaler heb je de mogelijkheid om via het gegevensportaal of Digipoort de gegevens aan te leveren.

Achtergrond renseigneringsverplichting

De opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden zoals dat voorheen ging, beter bekend als het IB-47 formulier, mist op dit moment de wettelijke basis om het BSN op te vragen. Vanwege het belang hiervan voor de belastingheffing in de inkomstenbelasting, is de renseigneringsverplichting ingevoerd voor opdrachtgevers om dit alsnog mogelijk te maken. De Belastingdienst krijgt op deze manier meer inzicht in de betalingen die gedaan worden door administratieplichtigen aan opdrachtnemers die worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden.

Wat zijn de gevolgen voor jou?

De regeling vergt een aanpassing van je bestaande administratieve processen. Je bent verplicht jaarlijks na afloop van het kalenderjaar diverse gegevens van de ontvanger en de betaalde bedragen inclusief kostenvergoedingen aan te leveren. Belangrijk verschil met de huidige regeling is dat de Belastingdienst je hier geen verzoek meer om hoeft te sturen.

Uiterlijk 31 januari 2024 moet je de informatie over 2023 hebben aangeleverd. Er is een handleiding van de Belastingdienst online ter beschikking gesteld, waarin wordt beschreven hoe de gegevens (digitaal) moeten worden aangeleverd. Bekijk de handleiding hier.

Als er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met je relatiebeheerder binnen Fact4fysio.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts