Alles
over
abonnementen

Helderheid vooraf

Niets is vervelender om achteraf geconfronteerd te worden met onverwachte kosten. Dat snappen wij bij Fact4Fysio heel goed! Vandaar dat wij in het kader van ‘helderheid vooraf’ jullie graag vooraf informeren wat wel en wat niet is inbegrepen in het abonnement.

Wij kiezen er bewust voor om niet alle werkzaamheden te betrekken in ons abonnement. Dit om te voorkomen dat jij betaalt voor zaken die wellicht niet van toepassing zijn in een bepaald (boek)jaar. Deze werkzaamheden bieden wij als aanvullende dienstverlening aan.

Standaard werkzaamheden

In onze offerte staat een afbeelding van de configurator welke wij samen met – of in overleg met – jullie hebben ingevuld. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het abonnement.

Over het algemeen bestaan deze werkzaamheden uit:

 • verwerken inkoop- en verkoopfacturen;
 • verzorgen aangiften Omzetbelasting en aangiften Intracommunautaire prestaties;? verzorgen loonadministratie;
 • samenstellen en bespreken jaarrekening;
 • verzorgen publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel;
 • verzorgen aangiften Vennootschaps- en/of Inkomstenbelasting;
 • basis cockpit voor het extra inzicht!

Aanlevering administratie

Bij de berekening van de abonnementsprijs zijn wij er vanuit gegaan dat jij:

 • alle facturen per stuk juist, tijdig en volledig in PDF per e-mail aanlevert;
 • eventuele vraagposten n.a.v. de verwerking binnen 2 weken beantwoordt;
 • creditcard betalingen/facturen bundelt in 1 maandelijks overzicht en in PDF per e-mail aanlevert;
 • via Storecove alle mogelijke koppelingen tot stand brengt tussen jouw leveranciers en de online administratie. Door deze koppeling worden de facturen automatisch naar de administratie verzonden;
 • privékosten privé betaalt en zakelijke kosten zakelijk betaalt;
 • verkoopfacturen via een geautomatiseerd pakket worden aangemaakt welke is gekoppeld aan onze software (bijvoorbeeld de facturatiemodule van Exact Online).

Alleen dan kunnen wij jouw administratie slim en efficiënt verwerken. Als jij je niet houdt aan deze strenge doch rechtvaardige afspraken, moeten wij extra werkzaamheden verrichten en dan zijn wij helaas genoodzaakt om voor deze extra werkzaamheden kosten in rekening te brengen.

Dat is uiteraard niet de bedoeling dus laten we de afspraken respecteren.

Onbeperkt administratieve support

Als jij hebt gekozen voor ‘onbeperkt administratieve support’ vallen vragen met betrekking tot de administratie binnen het abonnement. Wij vinden het belangrijk dat jij de cijfers begrijpt en daar mee aan de slag kan en daarom gaat er dan geen “teller” lopen!

Vragen welke bijvoorbeeld vallen onder het administratieve support zijn:

 • Hoe is de factuur in de administratie verwerkt?
 • Hoe maak ik een verkoopfactuur aan in het boekhoudpakket?
 • Hoe is de aangifte Omzetbelasting tot stand gekomen?
 • Wat is een aangifte IntraCommunautaire Prestatie (ICP)?
 • Wanneer moet ik de Omzetbelasting / Loonbelasting / Vennootschapsbelasting / Inkomstenbelasting betalen?
 • Welke debiteuren / crediteuren staan er op dit moment open?
 • Wat is er verwerkt onder de materiele vaste activa?
 • Hoe zijn de afschrijvingskosten berekend?
 • Hoe werkt de online cockpit?
 • Wat wordt er bedoeld met….?
 • Wat is er in maand-x verloond aan medewerker-y?

Afrekening abonnement

Het abonnement is gebaseerd op basis van een schatting van het aantal inkoop-, verkoopfacturen en loonstroken. Als na afloop van het jaar blijkt dat de werkelijke aantallen afwijken van de schatting dan volgt een afrekening. Als achteraf blijkt dat er minder facturen en/of loonstroken verwerkt zijn, ontvang je een creditfactuur, zijn het er meer dan ontvang je een aanvullende factuur. Wel zo eerlijk!

De afrekening is gebaseerd op de afspraken voor meer- en minderwerk welke is vastgelegd in de offerte.

Geen onverwachte kosten (vaste prijs per maand)

Flexibel

Het abonnement kan eenvoudig worden aangepast aan de omvang van de administratie.

Het abonnement is maandelijks opzegbaar.