Voorsprong door
benchmarken.

Hoe presteert jouw praktijk in vergelijking met anderen?

✔ Vergelijk jouw resultaat met andere praktijken
✔ Duidelijk inzicht in jouw financiële positie
✔ Zie waar je in uitblinkt en waar er nog kansen liggen!

De benchmarktool is gratis en anoniem.

👉 Al meer dan 300 praktijkhouders gebruiken hem!

logo-erkende-en-vertrouwde-accountants-en-belastingadviseurs-nba-sra-rb-black

Downloaden:

Helemaal gratis!

Vul je mailadres in en ontvang de benchmarktool 2021 + tips in je mail👨‍💻  • "Wanneer je kunt benchmarken weet je beter waar je staat en aan welke knoppen je moet draaien."

   Rogier Bos
   Rogier Bos Bos & Weide

  Analyse benchmark 2021

  “Rendement fysiopraktijken wederom gedaald”

  Update fysiobenchmark 2021

  De nieuwe fysiobenchmark is er weer! Dit jaar iets eerder dus hopelijk nog relevanter voor jouw praktijk om je resultaten 2021 te benchmarken. Ook 2021, het “2de-coronajaar”, is wederom een bijzonder jaar en dat geldt ook voor het lopende jaar 2022. Des te interessanter om jouw praktijkresultaat 2021, volledig anoniem, te analyseren in onze benchmarktool. Hoe is het omzetherstel? En hebben praktijken structureel kunnen besparen op kosten of zijn de loonkosten ten opzichte van de omzet wederom gestegen. Kijk snel hoe jouw praktijk in 2021 heeft gepresteerd. Op welke gebieden scoor je beter dan gemiddeld en op welke gebieden kan jouw praktijk nog verbeteren? Doe er je voordeel mee!

  Het 2de coronajaar 2021

  Het jaar 2021 is door de coronapandemie wederom een bijzonder jaar geweest. Het jaar is gestart in lockdown en die werd verlengd tot de samenleving uiteindelijk op 5 juni 2021 weer open is gegaan. Aan het einde van het jaar was er wederom sprake van oplopende besmettingscijfers waardoor we in december opnieuw in een lockdown zaten vanwege de omikronvariant. De fysiopraktijken met fitness zijn daarbij harder getroffen door de lockdowns omdat de fitness langer dicht is gebleven. Desondanks is de totale omzet van de 65 praktijken in onze benchmark gemiddeld met 8,6% gestegen. Er is slechts één praktijk die zelfstandig in aanmerking kwam voor de NOW-regelingen in 2021 en we zien bij de meeste praktijken in 2021 een beperkt bedrag aan (correctie) continuïteitsbijdrage 2020 in de omzetcijfers. Dit zal komen doordat de meeste praktijken onze rekentool CB gebruikt hebben om het terug te betalen bedrag in te schatten eind 2020 🙂
  Het rendement is in 2021 wederom licht gedaald. Ook dit jaar is dezelfde trend waar te nemen als de afgelopen zes jaar: de personeelskosten stijgen harder dan de omzet.

  Financiële ontwikkelingen 2015-2021

  Fact4Fysio lanceert voor de 8e keer deze benchmarktool. In dit memo volgt een korte update van de financiële ontwikkelingen in de fysiobranche. Wij hebben voor jullie in ons onderzoek de resultaten 2015 t/m 2021 van de fysiopraktijken naast elkaar gezet. Om tot een goede vergelijking te komen hebben we hierbij onderscheid gemaakt tussen praktijken met rechtspersoonlijkheid (BV’s) en zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken, maatschappen en VOF’s).

  Referentiegroep
  De referentiegroep van de praktijken die hebben deelgenomen aan het onderzoek over de jaren 2015 t/m 2021 bestaan uit:

  De daling in het aantal praktijken in 2020 in de referentiegroep heeft als reden dat de benchmark in 2020 is opgesteld met de cijfers van praktijken waar wij tot in detail inzicht in hebben gekregen. Deze keuze hebben wij gemaakt zodat wij nadere analyses kunnen maken voor de benchmark (appels met appels vergelijken). In 2021 zijn we bij de selectie nog kritischer geweest om tot een zo zuiver mogelijke benchmark te komen. Praktijken met bijzondere afwijkingen hebben we niet meegenomen in de referentiegroep. Indien bijvoorbeeld sprake is van een grote groep met afwijkende doorbelastingen binnen de groep dan hebben we die praktijk niet meegenomen. Op deze manier proberen we de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden.

  Praktijken met rechtspersoonlijkheid

  In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100 en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet. Klik op de tabel voor een vergroting.

  Analyse van praktijken met rechtspersoonlijkheid

  Het rendement in 2021 is met 0,9% gedaald van 6,3% naar 5,4%.

  De personeelskosten zijn dit jaar wederom gestegen tot 68,5% van de omzet. Die stijging wordt mede veroorzaakt door corona. De opvallendste mutatie is de daling van de afschrijvingen. Na de sterke stijging in 2020 zijn de afschrijvingen sterk gedaald in 2021. De verkoopkosten zitten weer op het oude niveau van voor 2020.

  De belangrijkste conclusie naar aanleiding van onze benchmark is al jaren hetzelfde: als je de resultaten 2015 t/m 2021 analyseert valt op dat de personeelskosten t.o.v. de omzet bij de fysiopraktijken met rechtspersoonlijkheid jaarlijks stijgen, wat mede samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt en de salarissen die harder stijgen dan de tarieven bij zorgverzekeraars. Bij steeds meer praktijken worden de secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd waaronder de opleidingskosten die worden vergoed. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie zullen de lonen naar verwachting nog harder stijgen. De vraag is dus hoeveel de tarieven bij de zorgverzekeraars zullen stijgen om dit te compenseren. De marge is minimaal dus praktijken hebben niet veel ruimte om salarisstijgingen toe te kennen.

  Ook de huisvestingskosten zijn wederom gestegen. Dit is een stuk hoger dan in 2019 waar dit percentage op 9,6% ligt. Voor deze kosten geldt ook dat 2022 spannend wordt met de fors gestegen energieprijzen.

  De overige bedrijfskosten liggen rond 7% van de omzet en zitten dus nog steeds op het niveau van 2020.

  Praktijken zonder rechtspersoonlijkheid

  In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100 en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet. Klik op de tabel voor een vergroting.

  Analyse van praktijken zonder rechtspersoonlijkheid

  Het rendement voor praktijken zonder rechtspersoonlijkheid is gedaald van 34,9% naar 32,5%. De stijging in 2020 was grotendeels te danken aan de ruime steun die ontvangen is. Er is namelijk gemiddeld 12,1% van de omzet fysiotherapie aan continuïteitsbijdrage ontvangen. Daarnaast hebben enkele praktijken ook nog een aanvullende NOW vergoeding ontvangen. In 2021 zien we een kleine terugbetaling/correctie op de continuïteitsbijdrage en geen praktijken die recht hebben op de NOW-regelingen in 2021.

  Als we kijken naar het resultaat voor belasting van 2015 tot en met 2021 is deze gedaald van 39,1% naar 32,5%. Dit is een daling van 6,6%. Ter vergelijking: het rendement van praktijken met rechtspersoonlijkheid is gedaald met 9,3%. In de kosten van de praktijken zonder rechtspersoonlijkheid is echter nog geen rekening gehouden met een (reële) arbeidsbeloning van de praktijkeigenaar/ praktijkeigenaren, waarbij dit in de praktijken met rechtspersoonlijkheid wel het geval is. Als je bij het bepalen van het rendement rekening zou houden met een reële arbeidsbeloning van de praktijkeigenaar zal de daling van het rendement bij beide groepen redelijk in lijn liggen.

  Wat opvalt is dat de personeelskosten na de sterke daling in 2020 (-5%) in 2021 weer op het niveau van 2018 liggen. Dat wordt veroorzaakt doordat er in 2020 meer maatschappen met 3 of meer maten zitten in de referentiegroep.

  De huisvestingskosten zijn verder gestegen naar 11,9%. Dat is ten opzichte van 2019 een stijging van 2,4%. De overige kosten liggen redelijk in lijn met voorgaande jaren.

  Directe vs indirecte personeelskosten

  Naast het rendement van de therapeuten is de verhouding tussen je directe (de therapeuten) en indirecte (de backoffice) personeelskosten een belangrijke factor voor je winstgevendheid. Hoe strak is je backoffice ingericht? Dit jaar hebben wij in beeld gebracht wat de gemiddelde verhouding is.

  Deze check zit dit jaar optioneel in de benchmarktool voor praktijken die dat willen vergelijken.

  2022

  De winstgevendheid van praktijken staat in 2022 verder onder druk door het grote aantal no shows in het begin van het jaar en (het risico op) stijgende personeelskosten als gevolg van de inflatie in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen de besmettingsaantallen weer op. Het is dus heel belangrijk om tijdig te sturen op de juiste financiële informatie.

  Hoe presteer jij?

  Benieuwd hoe jij presteert ten opzichte van andere praktijken? Vanaf volgende week kun je via onze website de nieuwe benchmarktool downloaden waarmee je vervolgens eenvoudig jouw praktijkresultaten kunt benchmarken. Wil je bijvoorbeeld weten of de A-locatie voor jouw praktijk een goede keuze is geweest? Beoordeel dan hoe de huisvestingskosten ten opzichte de omzet zich verhouden ten opzichte van de benchmark. Of ben je benieuwd hoe de personeelskosten van jouw praktijk zich verhouden ten opzichte van de concullega’s? Vul dan de benchmarktool snel in.

  Aan welke knoppen kan jij draaien?

  Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar en daardoor niet representatief voor de toekomst. Maar dat lijkt 2022 ook te worden. Het is dus zaak om te werken aan herstel van de omzet en het rendement. Aan welke knoppen kun je draaien om dit te verbeteren? Kijk goed naar het rendement (de toegevoegde waarde) van therapeuten. Kan de productiviteit worden verhoogd door een betere planning of een andere regeling voor no shows? Breng in kaart wat de potentiële omzet per therapeut is en analyseer verschillen met de werkelijke omzet. Bekijk daarnaast wat de omzet per m2 is en hoe je die mogelijk kan verbeteren. Probeer te kijken naar nieuwe of andere inkomensstromen, zoals het exploiteren van nieuwe activiteiten. Of kan je backoffice strakker worden ingericht waardoor je kosten kunt besparen?

  Overtuigd?

  Download de tool gratis!

  Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang de benchmarktool (over 2021) en handige tips in je mailbox 👨‍💻   • "Wanneer je kunt benchmarken weet je beter waar je staat en aan welke knoppen je moet draaien."

    Rogier Bos
    Rogier Bos Bos & Weide

   Even sparren?

   Heb je vragen over jouw situatie, heb je een briljant idee of kom je er even niet uit? Aarzel niet om ons te contacten. De (fysio) branchespecialisten staan voor je klaar!

   Schiet direct een online afspraak in onze agenda:

   "A good accountant never makes mistrakes"
   Ralf van Roosmalen
   Fysio Adviseur - Accountant
   "Je administratie is een feestje, maar je moet wel zelf de confetti schieten!"
   Dennis Henderiks
   Senior Fysio Adviseur
   "Wij planten een glimlach op jouw gezicht!"
   Bas Stellaard
   Fysio Adviseur
   Kennismaken?

    Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.