Voorsprong door
benchmarken.

Hoe presteert jouw praktijk in vergelijking met anderen?

✔ Vergelijk jouw resultaat met andere praktijken
✔ Duidelijk inzicht in jouw financiële positie
✔ Zie waar je in uitblinkt en waar er nog kansen liggen!

De benchmarktool is gratis en anoniem.

👉 Al meer dan 450 praktijkhouders gebruiken hem!

logo-erkende-en-vertrouwde-accountants-en-belastingadviseurs-nba-sra-rb-black

Downloaden:

Helemaal gratis!

Vul je e-mailadres in en ontvang de benchmarktool + handige tips in je mailbox 👨‍💻  Analyse benchmark 2022

  “Rendement fysiopraktijken wederom licht gedaald”

  Update fysiobenchmark 2022

  De fysiobenchmark 2022 is er bijna! Dit jaar is de referentiegroep aanzienlijk groter. De totale omzet van de fysiopraktijken in onze benchmark bedraagt dit jaar ruim € 104 mio. Daarnaast hebben we ook een paar verbeteringen doorgevoerd:

  • Vanaf dit jaar vergelijken we op basis van de EBITDA en niet meer op basis van het resultaat voor belastingen. De EBITDA is het resultaat voor belastingen, financiële baten en lasten en afschrijvingen vaste activa. Met name door de afschrijving van goodwill als gevolg van overnames en in mindere mate de financieringslasten geeft het vergelijken van het rendement op basis van het resultaat voor belastingen een minder zuiver beeld van de daadwerkelijke prestatie van de praktijk.
  • Tevens hebben we de rubricering van de inhuur van personeel aangepast. Deze kosten waren tot 2021 gepresenteerd onder de kostprijs omzet en vanaf 2022, met terugwerkende kracht tot 2021, onder de personeelskosten. Op die manier krijg je een beter totaalbeeld van de totale personeelskosten.
  • Dit jaar hebben we ook geen “last” van (afrekeningen van) continuïteitsbijdrage en NOW waardoor de vergelijking van het resultaat onzuiver is.

  Met deze verbeteringen hopen wij dat jij jouw praktijk nog beter kunt benchmarken. Hoe is het rendement van jouw praktijk gemuteerd in 2022 en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere fysiopraktijken? Nieuwsgierig om jouw praktijkresultaat 2022, volledig anoniem, te analyseren in onze benchmarktool? Kijk snel hoe jouw praktijk in 2022 heeft gepresteerd. Op welke gebieden scoor je beter dan gemiddeld en op welke gebieden kun je nog verbeteren? Doe er je voordeel mee!

  Het jaar 2022

  Het jaar 2022 kent een moeizame start vanwege de omikron-variant van het coronavirus. Na twee coronajaren is het resultaat in 2022 slechts beperkt beïnvloed door de corona. Alleen in het eerste kwartaal was er een omzetdip vanwege de no-shows en collega’s die in quarantaine moesten. Daarnaast stijgt de inflatie sterk gedurende 2022. Die inflatie in combinatie met de salaristabellen in het principeakkoord voor de CAO hebben ertoe geleid dat loonsverhogingen, structureel of incidenteel in de vorm van een tijdelijke compensatie, het gespreksonderwerp in 2022 was in vele praktijken. Een lastig vraagstuk gezien de druk op het rendement van fysiopraktijken.

  Aan de andere kant hebben veel praktijken hun behandelschema aangepast naar 25 minuten, zijn veel praktijken nieuwe activiteiten gestart en vinden er relatief veel overnames plaats waarbij kleine (dorps)praktijken worden overgenomen door grotere regiopraktijken waarbij de backoffice wordt geprofessionaliseerd.

  De omzet van de 92 praktijken in de benchmark is in 2022 gemiddeld gestegen met 7%. Voor deze omzet is het interessant om de ontwikkeling in de samenstelling van de omzet nader te bekijken:

  jaar-2022

  In deze ontwikkeling zie je terug dat de omzet fitness ten opzichte van de totale omzet is gestegen in 2022. Dit effect is het grootste bij de rechtspersonen. Dat is te verklaren doordat dit in regel qua omvang de grotere praktijken zijn die ook een grotere oefenzaal hebben.

  Desondanks is de gemiddelde EBITDA door de inflatie wederom licht gedaald. Dus ook dit jaar is dezelfde conclusie te trekken als de afgelopen zeven jaar: de personeelskosten stijgen harder dan de omzet.

  Financiële ontwikkelingen 2015-2022

  Fact4Fysio lanceert voor de 9e keer deze benchmarktool. In dit memo volgt een korte update van de financiële ontwikkelingen in de fysiobranche. Wij hebben voor jullie in ons onderzoek de resultaten 2015 t/m 2022 naast elkaar gezet. Om tot een goede vergelijking te komen hebben we hierbij onderscheid gemaakt tussen praktijken met rechtspersoonlijkheid (BV’s en coöperaties) en zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken, maatschappen en VOF’s).

  De referentiegroep van de praktijken die hebben deelgenomen aan het onderzoek over de jaren 2015 t/m 2022 bestaan uit*:

  * De daling in het aantal praktijken in 2020 in de referentiegroep heeft als reden dat de benchmark in 2020 is opgesteld met de cijfers van praktijken waar wij tot in detail inzicht in hebben gekregen. Deze keuze hebben wij gemaakt zodat wij nadere analyses kunnen maken voor de benchmark (appels met appels vergelijken). In 2021 zijn we bij de selectie nog kritischer geweest om tot een zo zuiver mogelijke benchmark te komen. Praktijken met bijzondere afwijkingen hebben we niet meegenomen in de referentiegroep. Indien bijvoorbeeld sprake is van een grote groep met afwijkende doorbelastingen binnen de groep dan hebben we die praktijk niet meegenomen. Op deze manier proberen we de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden.

  In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100 en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet. Klik op de tabel voor een vergroting.

  Zoals hiervoor vermeld zijn de kosten voor het inhuren van personeel vanaf 2022 uit de kostprijs omzet gehaald en gepresenteerd onder de personeelskosten. Dit is met terugwerkende kracht vanaf 2021 toegepast. Hierdoor zijn de kostprijs omzet en personeelskosten tot en met 2020 niet meer zuiver te vergelijken met 2021 en 2022.

  Analyse van praktijken met rechtspersoonlijkheid

  De EBITDA is in 2022 met 0,6% gedaald van 7,7% naar 7,1%.

  De personeelskosten zijn dit jaar wederom gestegen tot 71,3% van de omzet. Veel praktijken hebben hun werknemers tijdelijk gecompenseerd voor de hoge inflatie in 2022. Die tijdelijke compensatie is in 2023 veelal niet meer van toepassing dus het is de vraag wat dat voor effect zal hebben op de personeelskosten ten opzichte van de omzet in 2023.

  Een opvallende mutatie is de daling van de verkoopkosten met 0,7% tot slechts 0,8% van de omzet. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat nog niet veel fysiopraktijken actief met (online) marketing bezig zijn.

  De huisvestingskosten zijn in 2022 nauwelijks gestegen ten opzichte van de omzet. De omzet is gemiddeld met 7% gestegen en dat betekent dus dat de huisvestingskosten net zo hard zijn gestegen. Gezien de CPI indexatie van de huren in 2023 zal die naar verwachting in 2023 verder gaan stijgen.

  De overige bedrijfskosten zijn als gevolg van de inflatie sterk gestegen en bedragen nu gemiddeld genomen 7,4% van de omzet.

  De belangrijkste conclusie naar aanleiding van onze benchmark is al jaren hetzelfde: als je de resultaten 2015 t/m 2022 analyseert valt op dat de personeelskosten t.o.v. de omzet bij de fysiopraktijken met rechtspersoonlijkheid jaarlijks stijgen, wat mede samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt en de salarissen die harder stijgen dan de tarieven bij zorgverzekeraars. De gemiddelde EBITDA was in 2015 nog 18,3%, die is in 7 jaar gedaald naar 7,1%. Dat is een daling van 61%. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie zullen de lonen naar verwachting nog verder stijgen. De vraag is dus hoeveel de tarieven bij de zorgverzekeraars zullen stijgen om dit te compenseren. De marge is minimaal dus praktijken hebben niet veel ruimte om salarisstijgingen toe te kennen.

  In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100 en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet. Klik op de tabel voor een vergroting.

  Analyse van praktijken zonder rechtspersoonlijkheid

  Het rendement voor praktijken zonder rechtspersoonlijkheid is gedaald van 35,6% naar 35,2%.

  In de kosten van de praktijken zonder rechtspersoonlijkheid is nog geen rekening gehouden met een (reële) arbeidsbeloning van de praktijkeigenaar/ praktijkeigenaren, waarbij dit in de praktijken met rechtspersoonlijkheid wel het geval is. Als je bij het bepalen van het rendement rekening zou houden met een reële arbeidsbeloning van de praktijkeigenaar zal de daling van het rendement bij beide groepen redelijk in lijn liggen.

  Wat opvalt is dat de personeelskosten in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021 liggen: 43,5%. De personeelskosten stijgen dus per saldo even hard als de omzet (7%).

  Tevens is opvallend dat de huisvestingskosten ten opzichte van de omzet gedaald zijn van 11,9% naar 10,8%. Het is niet geheel bekend waardoor dit wordt veroorzaakt en waarom dit afwijkt van de rechtspersonen. Belangrijk is om te onderkennen dat dit niet betekent dat de huisvestingskosten zijn gedaald, maar dat deze kosten minder hard stijgen dan de omzet. Bij de gemiddelde omzetstijging van 7% in 2022 zijn de huisvestingskosten bij de niet-rechtspersonen dus minder gestegen dan 7%. Ze stijgen dus wel bij beide.

  De overige bedrijfskosten zijn als gevolg van de inflatie sterk gestegen en bedragen nu gemiddeld genomen 8,3% van de omzet.

  De conclusie bij de praktijken zonder rechtspersoonlijkheid is hetzelfde als bij de praktijken met rechtspersoonlijkheid: de gemiddelde EBITDA is wederom gedaald in 2022. In 2015 was deze nog 43,2%. In 2022 was deze 35,2%.

  Directe vs indirecte personeelskosten

  Naast het rendement van de therapeuten (maximale tarieven en productiviteit) is de verhouding tussen de directe (de therapeuten) en indirecte (de backoffice) personeelskosten een belangrijke factor voor je winstgevendheid. Hoe strak is je backoffice ingericht? Hieronder hebben we in beeld gebracht hoe die verhouding in 2022 en 2021 was:

  De kosten voor het indirecte personeel in verhouding tot de loonkosten voor het directe personeel zijn in 2022 sterk gedaald. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het verder automatiseren van processen en anderzijds door overnames waarbij de backoffice van de nieuwe praktijk overgezet wordt naar de eigen praktijk. Daarbij zien wij regelmatig dat dan een professionaliseringsslag wordt gerealiseerd waardoor de backoffice efficiënter wordt.

  Ook dit jaar zit de verdeling directe vs indirecte personeelskosten optioneel in de benchmarktool voor de prakijken die dit voor haar eigen praktijk inzichtelijk hebben om dit te kunnen vergelijken.

  Hoe presteer jij?

  Benieuwd hoe jij presteert ten opzichte van andere praktijken? Vanaf volgende week kun je via onze website de nieuwe benchmarktool downloaden waarmee je vervolgens eenvoudig jouw praktijkresultaten kunt benchmarken. Wil je bijvoorbeeld weten hoe jouw omzetsamenstelling zich verhoudt ten opzichte van andere praktijken? Of dat de A-locatie voor jouw praktijk een goede keuze is geweest? Beoordeel dan hoe de huisvestingskosten ten opzichte de omzet zich verhouden ten opzichte van de benchmark. Of ben je benieuwd hoe de personeelskosten van jouw praktijk zich verhouden ten opzichte van de concullega’s? Vul dan de benchmarktool snel in.

  Vragen?
  Als je naar aanleiding van onze fysiobenchmark vragen hebt aarzel dan niet om ons te bellen of mailen!

  Even sparren?

  Heb je vragen over jouw situatie, heb je een briljant idee of kom je er even niet uit? Aarzel niet om ons te contacten. De (fysio) branchespecialisten staan voor je klaar!

  Schiet direct een online afspraak in onze agenda:

  "A good accountant never makes mistrakes"
  Ralf van Roosmalen
  Fysio Adviseur - Accountant
  "Je administratie is een feestje, maar je moet wel zelf de confetti schieten!"
  Dennis Henderiks
  Senior Fysio Adviseur
  "Wij planten een glimlach op jouw gezicht!"
  Bas Stellaard
  Fysio Adviseur