Maak van je administratielast een eitje!

 In Blogs, Fysio, Kennisartikel
Het Onderzoek Administratielast binnen de Fysiotherapie, geïnitieerd en uitgevoerd door de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap (F&W), publiceerde in januari een opmerkelijk artikel in de Fysiopraxis. Hier kwam onder andere het volgende uit voort:
  • Als fysiotherapeut spendeer je, naast tijd met je patiënten, iedere week veel tijd aan administratie
  • Elke individuele fysiotherapeut besteedt naast een fulltime functie van 5 dagen gemiddeld een hele werkdag aan het voltooien van de administratie
  • Solopraktijken en praktijken met een grootte van meer dan 10 fysiotherapeuten ondervinden de grootste administratielast
  • Administratietaken omvatten zaken als het onderhouden van het patiëntendossier, declareren, contracten met zorgverzekeraars en personeelszaken.
Het meest opmerkelijke is dat het voeren van de boekhouding onder deze onderzochte administratieve taken NIET was opgenomen! En toch zul je die boekhouding wel moeten voeren. ‘En dat kost me nog meer tijd’, zul je denken. Gelukkig zijn er tegenwoordig slimme en snelle oplossingen voorhanden. Wist je bijvoorbeeld dat:
  • Je gegevens vanuit bijvoorbeeld Intramed of Fysioroadmap automatisch in te lezen zijn in boekhoudprogramma’s als Twinfield?
  • Dit dus een heleboel kostbare tijd scheelt?
  • En dat je zo toch eenvoudig je resultaten kunt inzien?
  • Je ook makkelijk je debiteuren kunt bijhouden of een declaratieservice kunt inhuren?
  • Dit dus ook een heleboel kostbare tijd scheelt?
  • Twinfield ook te koppelen is met HRM-programma’s en managementinformatiesystemen?

Je kunt al snel kosten besparen op al die administratieve processen als ze wat meer gestroomlijnd worden. Breng jouw administratieve lasten daarom eens in kaart en besteed uit wat je kan. De kosten zijn vaak lager dan alle bedragen die je voor elk proces apart betaalt en ze betalen zich vaak ook nog eens voor een deel terug in de tijdsbesparing die het je oplevert. Maak er een eitje van!

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts