Pak je voordeel met de nieuwe OVOB!

 In Blogs, Fysio, Kennisartikel

Per 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) gewijzigd en gaat vanaf dat moment door het leven als omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Als je minder dan € 20.000 belaste omzet hebt op jaarbasis, dan kom je in aanmerking voor de vrijstelling. Dat betekent dat je geen btw in rekening hoeft te brengen en derhalve ook niet hoeft af te dragen. Je hebt dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting. Dit kan fiscaal een voordeel of nadeel opleveren. Dat dient per praktijk te worden geanalyseerd. 

Stel je fitness omzet is minder dan € 20.000 op jaarbasis en je kiest voor de OVOB, dan hoef je geen btw in rekening te brengen. Dat scheelt dus 9% btw.

Huidige regeling
Op dit moment zorgt de KOR voor een vermindering van de af te dragen omzetbelasting (btw) indien de verschuldigde btw op jaarbasis maximaal €1.883 is. Tot een bedrag van €1.345 is de vermindering zelfs 100% en kan er aanvullend worden verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen.

Nieuwe regeling

Belangrijkste wijzigingen:
1. Van een (degressieve) belastingvermindering naar een omzetgerelateerde vrijstelling.
2. Keuze om wel of niet toe te passen.
3. Rechtsvormneutraal; vanaf 2020 dus ook toepasbaar voor een BV.
4. Bij toepassing ook automatisch ontheven van administratieve verplichtingen.

Wat zijn de voorwaarden?
In hoofdregel kan er voor de OVOB worden gekozen tot en met een btw belaste jaaromzet van €20.000 (excl. btw die daarover zou zijn verschuldigd). De omzet uit btw-vrijgestelde diensten, zoals fysiotherapie, telt niet mee voor de omzetgrens, maar btw vrijgestelde verhuuropbrengsten van onroerende goederen tellen wel mee voor de omzetgrens. Wordt de jaaromzet overschreden, dan moet btw worden berekend vanaf de factuur (de prestatie) die zorgt voor de omzetoverschrijding (dus niet met terugwerkende kracht).

Geen aftrek
Een praktijkhouder waarvoor de OVOB geldt kan geen btw in aftrek brengen (de OVOB is immers een btw vrijstelling). Aan deze praktijkhouder in rekening gebrachte btw vormt dan dus een kostenpost.

Voorbeeld
We zullen proberen om het effect van de OVOB duidelijk te maken aan de hand van een fictief voorbeeld:
Fysiopraktijk F4F heeft jaarlijks € 500.000 aan vrijgestelde omzet fysiotherapie. Naast fysiotherapie heeft de praktijk jaarlijks een omzet fitness van € 10.000 en € 4.000 omzet verkopen artikelen. 
Indien fysiopraktijk F4F geen aanvraag doet voor de OVOB dan bedraagt haar nadeel jaarlijks € 1.240 (af te dragen belasting). Omdat haar belaste omzet onder de € 20.000 valt is het in dit geval voordeliger om wel de OVOB aan te vragen. Naast de btw besparing heb je ook geen administratieve verplichtingen meer.

Pas je de vrijstelling toe dan is de vraag of je dit voordeel gunt (voorbeeld a) aan de klant, (het fitnessabonnement wordt lager) of steek je dit voordeel in eigen zak (voorbeeld b).

Ontheffing van administratieve verplichtingen
In beginsel geldt er een ontheffing voor administratieve verplichtingen en het doen van btw aangifte (hoofdregel).

Facturatie
Wil de OVOB praktijkhouder factureren, dan mag hierop geen btw op de factuur worden vermeld.

Deadlines
Aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het tijdvak waarin men de OVOB wil gaan toepassen plaatsvinden.
OVOB toepassen per 1 januari 2020? Dan dient de aanvraag via dit formulier uiterlijk 20 november te zijn gedaan.

Looptijd
Een OVOB aanvraag geldt voor tenminste 3 jaren. Wordt de omzetdrempel in die periode overschreden dan vervalt de OVOB automatisch. Pas na 3 jaar kan weer worden verzocht om de OVOB toe te passen. Een verzoek om de OVOB niet (meer) toe te passen geldt ook voor tenminste 3 jaren.

Heb je vragen over deze verandering of wil je in aanmerking komen voor de OVOB? Neem dan contact op met Dennis Henderiks of Hediye Tinaztepe. Wij staan graag voor je klaar!

Dennis Henderiks   06 18 98 37 94
Hediye Tinaztepe   06 86 83 32 49

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts