Update principeakkoord CAO Fysiotherapie; wat staat praktijkhouders te wachten? (2)

 In Blogs, Kennisartikel

Op dinsdag 31 januari 2023 is het principeakkoord voor de CAO Fysiotherapie gepresenteerd, wat ons betreft heel goed nieuws! Hoewel er nog steeds niks definitief is en er een hoop kan veranderen, willen wij jullie toch tussentijds informeren met een update van het akkoord.

Wij krijgen verschillende bezorgde reacties van praktijkhouders die het principeakkoord hebben doorgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met de arbeidsvoorwaarden die daar worden geschetst en anderzijds met de toekomstige bestendigheid van de praktijk in verband met de indexering van de salarissen.

Transitiemodel
Een belangrijk onderdeel is het transitiemodel dat binnenkort beschikbaar komt. Met deze rekentool kun je de kosten van jouw totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden berekenen en vergelijken met de bepalingen in het principeakkoord. Op het moment dat de totale kosten in lijn liggen maar de praktijk op bepaalde aspecten meer betaald en op andere aspecten minder dan komt er wellicht een “uitruilmogelijkheid”. Door het uitruilen van arbeidsvoorwaarden zouden de loonkosten per uur dan gelijk kunnen blijven. We zijn heel nieuwsgierig naar dit model, aangezien je normaal gesproken arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kunt wijzigen. Ook blijft het uitgangspunt dat de arbeidsvoorwaarden uit de CAO het minimum blijven. Dit transitiemodel is op dit moment nog niet beschikbaar, maar we hopen hier op korte termijn meer over te horen!

Toekomstige indexering salarisschalen CAO
Er is op dit moment een verschil in arbeidsvoorwaarden voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste lijn (fysiopraktijken) en tweede lijn (ziekenhuizen). Het is wenselijk dat dit verschil in de toekomst kleiner wordt om verdere uitstroom naar de tweede lijn te beperken. Om het verschil in ieder geval niet groter te laten worden zijn de salarisindexeringen in de CAO in principe gekoppeld aan die van de CAO voor ziekenhuizen. Dit is echter wel onder de voorwaarde dat de tarieven van de zorgverzekeraars met een gelijk percentage stijgen. Als dat niet het geval is dan zal die indexering voor de salarissen ook niet worden toegepast. De indexatie ziet uitsluitend op de tredes van de salarisschalen en dus niet op de individuele salarissen van alle werknemers.

Lees hier de meest gestelde vragen over de CAO op de website van de werkgeversvereniging voor fysiotherapeuten.

Wat zijn de verschillen tussen de wet, het gemiddelde in de fysiobranche en de CAO?

Wet Veelvuldig toegepast in de fysiobranche CAO Fysiotherapie
Werktijden Arbeidstijdenwet, vergoeding tot fulltime werkweek verplicht, geen vergoeding voor onregelmatige tijden Voltijdsdienstverband 40 uur of 40,75 uur, vergoeding voor extra uren 100% Voltijdsdienstverband wordt 38 uur, met mogelijkheid tot uitloop naar 40, toeslag voor werken buiten dagvenster

 

Arbeidsomvang Vaste arbeidsomvang of flexibel (plannen zijn er om oproepconstructie onmogelijk te maken) Vaste arbeidsomvang of omzetverloning Vaste arbeidsomvang wordt standaard

Omzetverloning is niet meer toegestaan;

All-in verloning (salaris inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) is niet meer toegestaan

 

Vakantiedagen 4 keer de wekelijkse arbeidsduur (20 vakantiedagen op basis van een voltijdsdienstverband) 23 of 24 vakantiedagen op basis van een voltijdsdienstverband 25 vakantiedagen op basis van een voltijdsdienstverband
Salaris Wettelijk minimumloon Hoogte salaris individueel bepaald Inschaling therapeuten in salarisschalen
Eindejaarsuitkering Geen wettelijke verplichting voor eindejaarsuitkering Geen eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering (voorlopig 0%, hoogte nader te bepalen)

 

Ziekte 70 % loon- doorbetaling eerste 2 jaar, max. 2 wachtdagen 70 % loon- doorbetaling eerste 2 jaar, max. 2 wachtdagen 100% gedurende eerste 52 weken daarna 70%, wachtdagen niet meer toegestaan
Reiskosten Geen verplichte reis- kostenvergoeding Reiskosten vaak niet vergoed Verplichte reiskostenvergoeding ( woon-werkverkeer tussen 5-40 kilometer  + zakelijke reizen)

 

Pensioenbijdrage Pensioen vrijwillig Geen bijdrage door de werkgever 25% bijdrage werkgevers in pensioenpremie SPF
Scholing

& Kwaliteitsregister

Vergoeding indien sprake is van verplichte scholing (Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden) Alleen vergoeding verplichte scholing Vergoeding scholingskosten & scholingstijd die nodig is voor kwaliteitsregistratie + kosten voor kwaliteitsregistratie en BIG register

Wij zullen jullie de komende tijd blijven informeren over de verschillende bepalingen in het principeakkoord.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts