Verplicht energielabel voor kantoren uiterlijk 2023

 In Blogs, Fysio, Kennisartikel

De rijksoverheid heeft als streven om een energieneutrale omgeving in 2050 te realiseren. Om die doelstelling te bereiken is er een nieuwe (voorgenomen) verplichting welke naar verwachting gaat gelden vanaf 1 januari 2023: de energielabel C-verplichting voor kantoren groter dan 100m2.

Voor nieuwbouw gelden al strengere eisen. Deze nieuwe verplichting zorgt ervoor dat ook  oudere gebouwen energiezuiniger moeten gaan worden. Daarnaast zorgt energielabel C of hoger voor een beter werkklimaat en meer comfort voor de gebruikers. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting.

De verandering  is ook van belang voor huurders, want in principe mag een pand niet meer verhuurd worden als het niet voldoet aan de nieuwe verplichting.

Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen.

Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen. Deze regeling geldt namelijk niet voor:

 • Gebouwen waarvan minder dan 50 procent van het oppervlak een kantoorfunctie heeft.
 • Kantorengebouwen met een oppervlakte kleiner dan honderd vierkante meter.
 • Gebouwen met een nationale monumentale status.
 • Gebouwen die geselecteerd zijn om binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd te worden.

Het is duidelijk dat deze verduurzamingsdoelstelling naast maatschappelijk als milieutechnische betrokkenheid van invloed is op verschillende besluitvormingen. Zowel kostentechnisch, fiscaal en boekhoudkundig.

Het is zaak om als kantooreigenaar op de hoogte te zijn van jouw huidige energielabel en de stappen die gemaakt dienen te worden om het kantoorpand te upgraden naar een vereiste energielabel. Voorlopig is het vereiste energielabel voor 2023 gesteld op tenminste een C-label.

Het investeren in energiebesparende middelen kan fiscale en financiële voordelen bieden, bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek en de besparing op de energiekosten. Wij zijn op de hoogte van alle interessante kansen die dit voor je biedt.  Een praktische voorbeeld is het vervangen van het oude verlichting door LED-panelen. Dit levert direct een besparing op de energielasten en je behaald er een fiscaal voordeel mee.

Mocht je gebruik willen maken van de fiscale voordelen dan is het belangrijk om dit tijdig (uiterlijk binnen 3 maanden na het geven van de opdracht) te melden.  Jouw MKB-adviseur van Fact4Fysio helpt je hier uiteraard graag mee!

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.