WAB en variabel loon op basis van omzet

 In Blogs, Fysio, Kennisartikel

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Ben je werkgever en heb je werknemers in dienst op basis van variabele verloning op basis van de gerealiseerde omzet? De WW premie wordt bij variabel beloning 5% hoger dan bij vast salaris. Ben je je hiervan bewust en hoe pakt dit uit voor jouw praktijk?

Stimulering vaste arbeidscontracten
De hoogte van de WW-premie voor jouw werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.
De nieuwe premiedifferentiatie is een maatregel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren.

Verschil 5%
Voor werknemers met een flexibel arbeidscontract wordt de WW premie 5%-punt hoger vastgesteld. Naar verwachting zal de lage WW-premie 2,94% bedragen en de hoge 7,94%.

Wanneer lage WW-premie?
De lage WW-premie mag alleen berekend worden bij schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang, niet zijnde oproepcontracten en min-max contracten.

Ook is de lage premie verschuldigd  voor werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond hebben gekregen. Daarnaast ook voor leerlingen die de BBL volgen.

Wat betekent dat voor werknemers met variabele beloning?
Bij variabele beloning op omzetbasis geldt vaak geen vast garantie salaris en geen vaste arbeidsomvang. Vanaf 2020 zou dat als gevolg hebben dat je voor deze werknemers altijd het hoge WW tarief  moet betalen.Vanaf 1 januari 2020 moet je je medewerker een contract aanbieden met een vast aantal uur en een vast salaris, wil je in aanmerking komen voor de lage WW premie.Je mag de lage premie ook toepassen indien je met vaste maandelijkse voorschotten gaat werken en een vast aantal uur met je werknemer overeenkomt.Binnen het kalenderjaar mag de werknemer dan 30% extra werken, waarbij het lage percentage van toepassing blijft. Achteraf zou dan een afrekening van de gerealiseerde omzet mogen volgen, zolang deze maar positief is en binnen 30% van de overeengekomen uren blijft.Aanbod vaste arbeidsduur
Per 1 januari 2020 is het tevens verplicht bij flexibele contracten om een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uur per week, op basis van de werkelijke uren van de 12 voorgaande maanden.

De werknemer is vervolgens wel vrij om op flexibele basis verder te gaan, maar de vaste arbeidsduur moet wel aangeboden worden.

Mogelijke scenario’s 

  1. contract blijft variabel, nadeel 5% ten laste van loon werknemer
  2. contract blijft variabel, nadeel 5% voor rekening van de werkgever
  3. vaste voorschotten per maand, vast bruto garantieloon, met afrekening op basis van omzet (meerdere keren) per jaar (zie rekenvoorbeeld)
  4. werknemer een aanbod doen voor een vast bruto salaris per maand. Indien de werknemer dit niet accepteert, dan kan het gevolg zijn dat hij / zij in 2020 dus 5% inlevert.
In de meeste gevallen is het een goed moment om een addendum of nieuwe arbeidsovereenkomst  op te stellen. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met één van onze salarisadviseurs of met Ralf van Roosmalen.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts