Wijziging kleine-ondernemersregeling (KOR)

 In Blogs, Fysio, Kennisartikel

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in de BTW wordt gemoderniseerd.

Op dit moment zorgt de KOR voor een vermindering van de af te dragen omzetbelasting (btw) indien de verschuldigde btw op jaarbasis maximaal €1.883 is. Tot een bedrag van €1.345 is de vermindering zelfs 100% en kan er aanvullend worden verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen.

In de nieuwe KOR wordt niet meer getoetst aan de hand van de af te dragen btw maar op basis van een jaarlijkse omzetgrens van €20.000. Daarnaast is de nieuwe KOR niet meer automatisch van toepassing maar is het een keuze die (voortaan) overigens gemaakt kan worden door alle rechtsvormen (dus bijvoorbeeld ook BV’s). De keuze moet uiterlijk worden gemaakt vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarin de vrijstelling van toepassing moet worden. Wil je de nieuwe KOR gelijk per 2020 laten ingaan dan dient het verzoek uiterlijk 20 november 2019 te zijn gedaan.

De omzetgrens van € 20.000 is vast op jaarbasis en is inclusief de eventuele btw. Bij het berekenen van de omzetgrens wordt het merendeel van de btw vrijstellingen, zoals de medische vrijstelling waar de fysiotherapeutische behandelingen onder vallen, buiten beschouwing gelaten. Bijhouden wanneer wel en wanneer geen btw in rekening hoeft te worden gebracht kan dus worden voorkomen bij beperkte aanvullende omzet/handverkoop.

Onderstaand een drietal voorbeelden van verschillende situaties van de nieuwe KOR t.o.v. van de huidige KOR. Er is reeds rekening gehouden met de tariefswijziging van de BTW 6% naar 9%.

 

Voorbeeld 1

Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat de nieuwe KOR voordelig kan zijn t.o.v. de huidige KOR. Naast dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden is de onderneming vrij van administratieve verplichtingen over de belaste activiteiten. Totaal voordeel bedraagt € 735.

 

Voorbeeld 2

In onderstaande voorbeeld schetsen we een situatie waarbij de nieuwe KOR geen voor- of nadeel heeft t.o.v. de huidige KOR.

 

Voorbeeld 3

Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat de nieuwe KOR nadelig kan zijn t.o.v. de huidige KOR. Dit omdat er in de oude situatie nog gebruik gemaakt kon worden van een korting en in de nieuwe situatie komt de onderneming niet meer in aanmerking voor de KOR, omdat de belaste omzet hoger is dan € 20.000.

Totaal nadeel bedraagt € 508 (€ 1.680 – € 1.172).

 

Nieuwsgierig of de nieuwe KOR voordelen biedt voor jouw praktijk? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts