WW premie en variabele beloning

 In Blogs, Kennisartikel

Onlangs heeft de belastingdienst een uitspraak gedaan over variabele beloning en de hoge WW premie. Deze situatie is relevant voor fysiopraktijken met een variabele verloning. Naar aanleiding van deze uitspraak willen wij jullie graag informeren.

In dit bericht stelt de Belastingdienst dat een vaste arbeidsovereenkomst, in combinatie met vaste arbeidsuren en een variabele beloning door de Belastingdienst wordt gekwalificeerd als oproepovereenkomst, waardoor automatisch de hoge WW premie van toepassing is.

Het is dus essentieel dat de variabele beloning alleen als aanvulling op het vaste salaris gezien kan worden, anders moet de hoge WW premie in de salarisadministratie berekend worden.

Vast salaris
Uit de arbeidsovereenkomsten en de salarisadministratie moet voldoende blijken dat er een vast salaris (oftewel garantieloon) is overeengekomen, waarover ook een loondoorbetalingsverplichting geldt.

Je mag bovenop het vaste salaris wel een aanvullende “resultaat gerichte vergoeding” geven, als er meer omzet wordt gerealiseerd. Zolang uit de omschrijving van de vergoeding niet blijkt dat deze gebaseerd is op een omzet ‘afrekening’.

Als in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat er een “voorschot” wordt uitbetaald, dan wordt dit gezien als onderdeel van de variabele beloning, en moet de hoge WW premie worden toegepast.

Lage WW premie
De lage WW premie mag alleen toegepast worden onder de volgende voorwaarden:

 • Vaste urenomvang (met een vast salaris)
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen (en door beide partijen getekend)

In alle andere situaties moet de hoge WW premie worden berekend.

Arbeidsovereenkomsten aanpassen
Om de lage WW premie toe te kunnen passen dient het volgende beoordeeld te worden:

 • controleer of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is;
 • controleer of er een vaste arbeidsduur en vast salaris is vastgelegd;
 • het vaste maandelijkse bedrag mag geen ‘voorschot’ heten.

Als in de huidige arbeidsovereenkomst nog geen garantiesalaris of vast salaris is overeengekomen, dan dient de overeenkomst op dit punt nog te worden aangepast.

Dit kan in de vorm van een addendum die naast de arbeidsovereenkomst getekend wordt. Uiteraard kan Fact4Fysio hierbij ondersteunen.

Herziening / 30% regel
Ook als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan moet je goed op de 30%-regeling letten. Als je naast het vaste salaris een “resultaat gerichte vergoeding” verstrekt mag deze vergoeding niet hoger zijn dan 30% van het vaste salaris. Als achteraf blijkt dat dit wel het geval is zal de lage WW premie moeten worden ‘herzien’. Dat betekent dat je aan het einde van het jaar alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW premie moet betalen.

Dit is ook het geval als er over heel het jaar gezien de uren meer dan 30% afwijken van de vaste arbeidsduur (inclusief verlof-uren en ziekte-uren).

Ons advies:

Naar aanleiding van deze uitspraak is het dus zaak dat je checkt (of laat checken) of wordt voldaan aan de nadere voorwaarden die door de belastingdienst zijn gesteld om de lagere WW premie te hanteren.

Maak gebruik van onze WW premie check!
Voor een vaste prijs van € 150,- (excl. Btw) controleren wij per arbeidsovereenkomst of deze aan de voorwaarden voldoet, en of de omzetafrekening en de totale uren van de betreffende werknemer niet meer dan 30% van de vaste afspraken afwijkt.

Neem contact op met je eigen salarisadviseur als hierover nog vragen zijn.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.