Rendement fysiopraktijken daalt fors

 In Kennisartikel, Nieuws

AccountAnders Fact4Fysio lanceert voor de 5e keer de slimme benchmarktool voor fysiopraktijken. Tijd dus voor een korte analyse van de financiële ontwikkelingen in de fysiobranche. Wij hebben voor jullie de resultaten 2015 t/m 2018 van de fysiopraktijken in ons onderzoek naast elkaar gezet. Om tot een goede vergelijking te komen hebben we hierbij onderscheid gemaakt tussen praktijken met rechtspersoonlijkheid (BV’s) en zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken, maatschappen en VOF’s).

De referentiegroep van de praktijken die hebben deelgenomen aan het onderzoek over de jaren 2015 t/m 2018 bestaat uit:

Praktijken met rechtspersoonlijkheid

In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100% en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Analyse van praktijken met rechtspersoonlijkheid
De algemene trend is dat het rendement gedurende de laatste jaren is gedaald. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de gelijkblijvende tarieven van de zorgverzekeraars, terwijl de kosten wel zijn gestegen o.a. als gevolg van de inflatie. Het rendement van de praktijken in de benchmark is t.o.v. 2015 met maar liefst 30% gedaald.

Als je de resultaten 2015 t/m 2018 analyseert valt op dat de personeelskosten t.o.v. de omzet bij de fysiopraktijken met rechtspersoonlijkheid jaarlijks stijgen, wat mede samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt. Bij steeds meer praktijken worden de secundaire arbeidsvoorwaarden verbetert en werkgevers vergoeden bijvoorbeeld steeds meer de opleidingskosten.

De exploitatie-, inventaris, auto en rentekosten zijn minimaal ten opzichte van de omzet (< 2%). De huisvestingskosten liggen gemiddeld rond de 9% en ook daar zien we een stijgende lijn mede door de jaarlijkse indexatie/inflatie. De overige bedrijfskosten liggen rond 8% van de omzet en zijn redelijk stabiel.

Er kan dus worden gesteld dat de kostenstructuur bij fysiopraktijken met rechtspersoonlijkheid in de periode 2015 t/m 2018 is gestegen, waardoor het rendement van praktijken met rechtspersoonlijkheid de laatste jaren zijn gedaald van 14,8% naar 10,4%.

Praktijken zonder rechtspersoonlijkheid

In bovenstaand overzicht is de omzet gesteld op 100% en zijn vervolgens de kosten uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Analyse van praktijken zonder rechtspersoonlijkheid
Als je de resultaten 2015 t/m 2018 analyseert valt op dat de personeelskosten t.o.v. de omzet ook bij de fysiopraktijken zonder rechtspersoonlijkheid de laatste jaren zijn gestegen, wat mede samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt. Bij steeds meer praktijken worden de secundaire arbeidsvoorwaarden verbetert en werkgevers vergoeden bijvoorbeeld steeds meer de opleidingskosten.

Het rendement uitgedrukt in een percentage van de omzet is van deze praktijken in de afgelopen 3 jaar met 9% gedaald. De daling van het rendement bij praktijken met rechtspersoonlijkheid ligt op 30%. Als je rekening houdt met een reële arbeidsbeloning van de praktijkeigenaren zal de daling van het rendement bij praktijken zonder rechtspersoonlijkheid redelijk in lijn liggen met de daling van het rendement van praktijken met rechtspersoonlijkheid.

De exploitatie-, inventaris, auto en rentekosten zijn minimaal ten opzichte van de omzet (< 2%). De huisvestingskosten liggen gemiddeld rond de 9% en de overige bedrijfskosten rond 7% van de omzet.

Er kan dus worden gesteld dat het kostenniveau bij fysiopraktijken in de periode 2015 t/m 2018 is gestegen, waardoor het rendement in 2018 is gedaald.

Recent Posts