Update principeakkoord CAO Fysiotherapie; wat staat praktijkhouders te wachten? (3)

 In Blogs, Kennisartikel

Op dinsdag 31 januari 2023 is het principe akkoord voor de CAO Fysiotherapie gepresenteerd, wat ons betreft in principe goed nieuws! Hoewel er nog steeds niks definitief is en er een hoop kan veranderen, rijzen er al wel bepaalde vragen waarover wij jullie graag tussentijds informeren door middel van deze update.

Transitiemodel
Onlangs heeft de Werkgeversvereniging Fysiotherapie een transitiemodel beschikbaar gesteld. Het is niet het model geworden waar we in onze vorige update naar gerefereerd hebben, en je kunt dus hiermee niet de kosten van jouw totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden berekenen en vergelijken met de bepalingen in het principe akkoord. Het transitiemodel wat nu beschikbaar is gesteld is wel een handig hulpmiddel voor de overgang van variabel salaris naar een vast bruto maandsalaris. Hierbij is het de bedoeling dat de werknemer bij gelijke werkzaamheden een gelijke beloning ontvangt. In de nieuwe CAO is variabel loon niet meer toegestaan.

Het transitiemodel helpt de werkgever om aansluiting te zoeken bij de loonschalen van de CAO. Hierbij wordt gekeken naar het aantal ervaringsjaren van de therapeut en of de werknemer een Master opleiding heeft behaald.

Op basis van het totale bruto salaris over een referteperiode van 12 maanden wordt een gemiddelde salaris per maand bepaald.
Omdat er ook een vaste arbeidsomvang per week overeengekomen dient te worden, moet een gemiddelde bepaald worden op basis van het totale productieve uren, maar ook op basis van de niet declarabele uren. Vakantie-uren en feestdagen worden hierin meegenomen. Het aantal indirecte uren heeft dus een materieel effect op de hoogte van het vaste salaris. Bij veel praktijken met variabele verloning worden de indirecte / niet declarabele uren niet geregistreerd. In dat geval moet je dus een schatting maken.

Voor praktijken waar nu nog variabel wordt verloond kan het transitiemodel een handige tool zijn. Het transitiemodel kan ingezet worden om dit moment aan te grijpen om af te stappen van variabele beloning en om een voorstel op basis van een vast maandsalaris te doen, ongeacht of de CAO wel of niet doorgaat.

Het transitiemodel download je hier. Onze salarisprofessionals van ESJ helpen graag met het invullen van de transitiemodellen.

Inpassing salarisschalen CAO
Ook in het geval dat er geen sprake is van een variabel salaris dient het bruto maandsalaris van de fysiotherapeut straks ingeschaald te worden aan de hand van de salarisschalen van de CAO. Het aantal ervaringsjaren in de huidige functie worden hierin meegenomen. Voor niet fysiotherapeuten (bijvoorbeeld administratief personeel) gelden de salarisschalen niet.

Als blijkt dat de werknemer bij het toepassen van de salarisschaal met zijn huidige salaris meer verdient, dan zal zijn salaris gelijk blijven totdat het salaris van de salarisschaal zijn huidige salaris overschrijdt. Het inkomen van de werknemer zal dus minimaal gelijk moeten lopen met de trede van de salarisschaal.

Bij eventuele toekomstige indexatie van de salarisschaal gaat het salaris van de therapeut ook alleen omhoog als de schaal ten gunste van de werknemer afwijkt ten opzichte van het salaris wat hij op dat moment verdient. Bij eventuele collectieve CAO verhogingen (die dus niet toezien op alleen de salarisschalen) zal de verhoging wel voor iedereen gelden.

De salarisprofessionals van ESJ kunnen indien gewenst helpen bij het inpassen van de juiste salarisschalen.

CAO Ja of Nee?
Werkgevers kunnen pas een weloverwogen keuze maken over de CAO als zij inzicht hebben in het effect van de CAO op de huidige loonkosten is. Dat is op dit moment nog heel lastig om goed te bepalen. Hopelijk wordt dit op korte termijn duidelijker.

Lees hier de meest gestelde vragen over de CAO op de website van de werkgeversvereniging voor fysiotherapeuten. Wij zullen jullie de komende tijd blijven informeren over de verschillende bepalingen in het principe akkoord.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts