Update principeakkoord CAO Fysiotherapie; wat staat praktijkhouders te wachten? (4)

 In Blogs, Kennisartikel

Op dinsdag 31 januari 2023 is het principe akkoord voor de CAO Fysiotherapie gepresenteerd, wat ons betreft in principe goed nieuws! Hoewel er nog steeds niks definitief is en er een hoop kan veranderen, rijzen er al wel bepaalde vragen waarover wij jullie graag tussentijds informeren door middel van deze update.

Ingangsdatum CAO uitgesteld

In het principeakkoord voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 was opgenomen dat de cao per 1 april jl. zou ingaan. Een cao kan pas ingaan nadat een ledenraadpleging door beide cao-partijen heeft plaatsgevonden en de meerderheid instemt. De ledenraadpleging heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Wat betekent dit voor de ingangsdatum?

Fysiovakbond FDV en WVF hebben de afgelopen periode veel inspanningen geleverd om iedereen zo goed mogelijk te informeren, onder andere via webinars en bijeenkomsten in de regio’s. Hieruit is gebleken dat het niet haalbaar is om de arbeidsvoorwaarden met terugwerkende kracht in te voeren, omdat dit ingewikkelde situaties tussen werkgevers en werknemers kan opleveren.

Daarom is de volgende regel opgenomen in het principeakkoord:

“Deze cao heeft een looptijd vanaf de goedkeuring van beide ALV’S tot 1 januari 2025.”

De CAO gaat dus pas gelden als de leden van beide partijen hebben ingestemd. De CAO zal eerst gaan gelden voor alle werkgevers die lid zijn van de WVF. Daarna zal deze ook gaan gelden voor alle therapeuten zodra de CAO door het ministerie van Sociale zaken algemeen verbindend wordt verklaard.

Bonusregeling in huidige arbeidsovereenkomsten?
We hebben al eerder aangegeven dat in de nieuwe CAO er een verbod komt op variabel loon, omzetloon of all-in loon. Maar wat nu als er al een bestaande bonusregeling aanwezig is?

De CAO geeft de mogelijkheid om naast het vaste salaris een aanvullende prestatietoeslag te geven. Het is daarom te adviseren om werknemers alvast te informeren dat bij de komst van een nieuwe CAO, de huidige bonusregeling omgevormd zal worden tot een prestatietoeslag die past in de voorwaarden van de CAO. Uiteraard is hierbij ook weer het uitgangspunt dat de werknemer hierop niet achteruit mag gaan.

CAO Ja of Nee?
Werkgevers kunnen pas een weloverwogen keuze maken over de CAO als zij inzicht hebben in het effect van de CAO op de huidige loonkosten is. Dat is op dit moment nog heel lastig om goed te bepalen. Hopelijk wordt dit op korte termijn duidelijker.

Lees de meest gestelde vragen over de CAO op de website van de werkgeversvereniging voor fysiotherapeuten. Wij zullen jullie de komende tijd blijven informeren over de verschillende bepalingen in het principe akkoord.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina →
Zo blijf je altijd op de hoogte.

Lees meer tips in de laatste blogs:

Recent Posts